ERGONOMIA

Projekt dopasowany do Twoich potrzeb.

ZDROWA ARCHITEKTURA

Projektujemy w zgodzie z naszym zdrowiem.

NADZÓR AUTORSKI

Organizujemy i nadzorujemy inwestycje kompleksowo.

FORMALNOŚCI

Na mocy prawnej, ustanowionej pełnomocnictwem reprezentujemy klienta w całym postępowaniu administracyjnym.

NOWOCZESNA ARCHITEKTURA

Projektujemy budynki o nowoczesnej formie.

BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE

Dbamy o odpowiedni dobór materiałów budowlanych.

Projekty, które oferuje biuro PEKA Architekci:

 • Projekty koncepcyjne
 • Projekty architektoniczno – budowlane
 • Projekty techniczne
 • Projekty wykonawcze
 • Adaptacje gotowego projektu
 • Inwentaryzacje wraz z możliwością reprezentowania klienta w całym postępowaniu administracyjnym.
 • Nadzór budowlany

Inne usługi, które oferuje biuro PEKA Architekci:

 • Ekspertyzy budowlane
 • Analiza działki pod kątem możliwości zabudowy
 • Kosztorysy
 • Analizy energetyczne
 • Pomiary geodezyjne

Dodatkowo oferujemy pełne wsparcie w zakresie uzyskania uzgodnień branżowych, niezbędnych do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

 

Jak i również na mocy prawnej, ustanowionej pełnomocnictwem reprezentujemy klienta w całym postępowaniu administracyjnym, niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę.

AdobeStock_387730323 ( brief dla inwestora)

Wizja lokalna oraz Brief dla Inwestora

Pierwszym etapem tworzenia projektu jest zebranie pełnego wywiadu z zakresu potrzeb klienta. W tym celu posiadamy specjalnie przygotowaną ankietę online, dzięki której jasno zostaną przedstawione nam wymagania Inwestora, co w dalszej współpracy minimalizuje ryzyko wystąpienia niedopowiedzeń. Wypełniona ankieta jest omawiana na pierwszym spotkaniu.

UMOWA

Podejmując współpracę, zawsze podpisujemy z Inwestorem umowę. Określa ona warunki współpracy, terminy oraz koszty. Dzięki temu cena, jaką ustalimy nie ulega zmianie, a klient jest zabezpieczony.

AdobeStock_368176577( umowa)
uzgodnienia branzowe

Wystąpienie o uzgodnienia branżowe/ warunki zabudowy / inwentaryzacja ( zdjęcie)

Aby móc stworzyć projekt koncepcyjny, niezbędna jest wiedza o warunkach, jakie projektowany budynek powinien spełniać. W tym celu wnioskujemy do dostawców mediów o uzgodnienia branżowe. W sytuacji gdy, działka na której ma zostać zrealizowana budowa nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania przestrzennego, musimy wnioskować o warunki zabudowy. Jeżeli na działce znajduje się już obiekt, który będzie częścią projektu, przystępujemy do inwentaryzacji tego budynku.

Projekt koncepcyjny

Pierwszym etapem projektowym jest powstanie projektu koncepcyjnego, który ustala układ funkcjonalny pomieszczeń. Przedstawiany jest w postaci rzutów, przekrojów, elewacji oraz uproszczonych wizualizacji 3D. Oferujemy również możliwość wirtualnego spaceru po projektowanym obiekcie.

proj. koncepcyjny architektura
proj. arch-bud architektura

Projekt architektoniczno – budowlany

Jest to projekt, w którego skład wchodzi zagospodarowanie terenu, rzuty, przekroje, elewacje oraz opis. Na tym etapie również zostają przygotowane fotorealistyczne wizualizacje projektowanej architektury . Cały projekt przygotowany jest w 3 egzemplarzach i w takiej formie zostaje złożony do urzędu wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę i wymaganą odrębną dokumentacją.

Projekt techniczny

Projekt techniczny nie jest załączany do wniosku o pozwolenie na budowę, ale jego stworzenie w świetle prawa jest konieczne. Projekt techniczny zawiera rozwiązania projektowe konstrukcji i instalacji oraz charakterystykę energetyczną. W zależności od potrzeb dodatkowo może zawierać wyniki badań geologiczno – inżynierskich czy geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

proj. wykonawczyarchitektura